De groep/Steve Rother

Her-inneren

Een handboek voor menselijke evolutie

In dit boek tonen Steve Rother en de Groep (bestaande uit acht, soms wisselende, entiteiten) ... > Meer

Welkom Thuis

Het leven op de Nieuwe Aarde

Welkom in de vijfde dimensie. Heb je de ascensie gevoeld? De wereld die wij kennen, is snel aan ... > Meer

Dus ik ben god... Wat nu?

Wat betekent het als we werkelijk god zijn en de volledige scheppingskracht van God bezitten? ... > Meer

Spirituele psychologie

De twaalf primaire levenslessen

Hoe komt het toch dat wanneer iemand opgroeit onder de meest gunstige omstandigheden, hij toch ... > Meer